Functionele maag- en darmaandoeningen

Wat zijn functionele maag- en darmaandoeningen?

Het prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een functionele aandoening, dit betekent dat de klachten niet te verklaren zijn door een lichamelijke ziekte of een psychiatrische stoornis. Naast PDS zijn er nog verschillende andere functionele maag- en darmaandoeningen. Deze aandoeningen hebben niet alleen overlappende symptomen en een gelijkaardige oorzaak als PDS, maar komen vaak in combinatie met elkaar voor.

Net zoals bij PDS wordt de diagnose van deze aandoeningen gesteld met behulp van de Rome IV criteria en het uitsluiten van andere aandoeningen. Bij alle aandoeningen moeten de symptomen minstens 6 maanden geleden zijn gestart en moet er aan de Rome criteria worden voldaan gedurende de laatste 3 maanden.

De behandeling van functionele aandoeningen kan onderverdeeld worden in 4 categorieën, naar analogie met de behandeling van PDS. Eerst en vooral zullen levensstijl- en voedingsadviezen gegeven worden. Als dit onvoldoende helpt kan therapie met medicatie geprobeerd worden. Aanvullend op de voorgaande kan psychologische begeleiding worden opgestart.

Welke functionele maag- en darmaandoeningen bestaan er?

Hieronder kan u een volledige lijst vinden met alle functionele maag- en darmaandoeningen die er bestaan. Enkele van deze ziektebeelden zullen we meer in detail bespreken in komende fact checks.

Darmaandoeningen

Anorectale aandoeningen (laatste deel van de dikke darm en de anus)

Galblaasaandoeningen

Centraal gemedieerde pijnaandoeningen

Bron

Rome IV foundation

Meer artikels

Infodag

Deelnemen aan onze infodag is gratis, maar omwille van COVID-19 vragen we wel om in te schrijven. Indien de inschrijvingen volzet zijn zal je op een reservelijst terecht komen.

Kan je toch niet komen of ben je ziek? Laat dit dan op tijd weten zodat andere personen de kans krijgen om te komen.

Vul het formulier hieronder in om je in te schrijven voor onze infodag op 16 oktober. Laat weten met hoeveel personen je zal langs komen zodat we lunch kunnen voorzien.