Functionele maag- en darmaandoeningen

Wat zijn functionele maag- en darmaandoeningen?

Het prikkelbare darmsyndroom (PDS) is een functionele aandoening, dit betekent dat de klachten niet te verklaren zijn door een lichamelijke ziekte of een psychiatrische stoornis. Naast PDS zijn er nog verschillende andere functionele maag- en darmaandoeningen. Deze aandoeningen hebben niet alleen overlappende symptomen en een gelijkaardige oorzaak als PDS, maar komen vaak in combinatie met elkaar voor.

Net zoals bij PDS wordt de diagnose van deze aandoeningen gesteld met behulp van de Rome IV criteria en het uitsluiten van andere aandoeningen. Bij alle aandoeningen moeten de symptomen minstens 6 maanden geleden zijn gestart en moet er aan de Rome criteria worden voldaan gedurende de laatste 3 maanden.

De behandeling van functionele aandoeningen kan onderverdeeld worden in 4 categorieën, naar analogie met de behandeling van PDS. Eerst en vooral zullen levensstijl- en voedingsadviezen gegeven worden. Als dit onvoldoende helpt kan therapie met medicatie geprobeerd worden. Aanvullend op de voorgaande kan psychologische begeleiding worden opgestart.

Welke functionele maag- en darmaandoeningen bestaan er?

Hieronder kan u een volledige lijst vinden met alle functionele maag- en darmaandoeningen die er bestaan. Enkele van deze ziektebeelden zullen we meer in detail bespreken in komende fact checks.

Darmaandoeningen

Anorectale aandoeningen (laatste deel van de dikke darm en de anus)

Galblaasaandoeningen

Centraal gemedieerde pijnaandoeningen

Bron

Rome IV foundation

Meer artikels

Facebook

Via Facebook kunnen we je snel op de hoogte brengen van een nieuw artikel.

Klik hieronder om naar onze facebookpagina te gaan

IBS Belgium facebook