Informatie over het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Picture of Kathleen Van Malderen
Kathleen Van Malderen
Samenvatting
Informatie over het gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
Inhoud

Titel en onderzoekers

Studie naar de karakteristieken van het prikkelbare darmsyndroom in de algemene bevolking.

 

Dr. Kathleen Van Malderen, Prof. dr. H. De Schepper

Laboratorium voor Experimentele Geneeskunde en Pediatrie (LEMP), UA; Afdeling gastro-enterologie en hepatologie, UZA

 

Achtergrond

Prikkelbare darmsyndroom is een chronische ziekte waarbij de zenuwen van de darm niet meer functioneren zoals het hoort, en er te veel en vaak ook foutieve informatie over de darminhoud naar de hersenen wordt gestuurd (overgevoeligheid van de darm). Dit zorgt voor buikpijn en een verandering van het stoelgangspatroon.

In wetenschappelijk onderzoek worden vooral personen bestudeerd die een arts hebben geraadpleegd in verband met hun symptomen. We weten echter dat veel mensen met het prikkelbare darmsyndroom geen arts raadplegen. Dit kan dan ook resultaten vertekenen.

We merken dat er vaak nog veel misverstanden bestaan over het prikkelbare darmsyndroom. Op het internet is veel informatie terug te vinden, maar deze is jammer genoeg niet altijd even betrouwbaar. Om hier een antwoord op te bieden hebben wij, de onderzoekers, een website ontwikkelt. Het doel van deze website is om betrouwbare en correcte informatie over het prikkelbare darmsyndroom aan te bieden. Hiernaast willen we resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijker maken voor iedereen.

Doel van de studie

Met deze studie willen we een zo’n breed mogelijk beeld krijgen over mensen met het prikkelbare darmsyndroom. Met de ontwikkelde website willen we zo veel mogelijk mensen bereiken en niet enkel patiënten die een arts raadplegen. We willen inzicht krijgen in de eigenschappen van mensen met het prikkelbare darmsyndroom, het effect op levenskwaliteit, de ernst van de ziekte, voedingsinname en beweging.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Er is voor u als deelnemer geen contact met ons onderzoeksteam noodzakelijk voor deze studie. De gehele studie is digitaal waardoor u in het comfort van uw eigen thuis kan deelnemen.

Deze studie bestaat uit twee onderdelen: een korte zelftest en een langere vragenlijst. U kan ervoor kiezen om beide onderdelen uit te voeren of slechts één van de twee.

In de zelftest stellen we enkele korte vragen om te bepalen of u voldoet aan de criteria voor het prikkelbare darmsyndroom. Hiernaast bevragen we ook enkele alarmsymptomen die de noodzaak tot verder onderzoek evalueren. Het resultaat van deze zelftest zal u ontvangen, waarna u dit kan meenemen naar uw behandelend arts. Om het resultaat te ontvangen vragen we naar uw e-mailadres. Deze contactgegevens worden niet bewaard en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Hiernaast heeft u de mogelijkheid een langere vragenlijst in te vullen. Hiervan zal u geen resultaat ontvangen. In deze vragenlijst vragen we naar uw medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, het effect op uw levenskwaliteit, de ernst van uw aandoening, uw voedingsinname en beweging.

Al deze gegevens worden anoniem verzameld. De resultaten zijn dan ook niet terug te koppelen naar u als persoon.

Ongemak en risico's

Er zijn geen ongemakken of risico’s verbonden aan deze studie.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Vermits het gaat over het invullen van een vragenlijst, zal de studie niet direct resultaten opleveren voor uw persoonlijke ziekte en de behandeling ervan. Met uw deelname zorgt u voor meer inzicht in uw aandoening.

Er zijn geen nadelen verbonden aan deelname aan dit onderzoek.

Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen.

Privacy

Om uw privacy te beschermen worden de vragenlijsten anoniem ingevuld. U zal niet gevraagd worden u te identificeren en uw antwoorden zijn niet terug te traceren naar u als persoon.

Om het resultaat van de zelftest te ontvangen vragen we naar uw e-mailadres. Dit adres wordt niet opgeslagen in een databank en zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te doen?

U ontvangt bij deelname aan het onderzoek geen vergoeding.

Aansprakelijkheid en verzekering

Indien u schade ondervindt als gevolg van uw deelname aan dit onderzoek, zal u of uw rechthebbenden door de opdrachtgever van dit onderzoek vergoed worden voor deze schade, overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving.  U hoeft hiervoor geen fout aan te tonen. De opdrachtgever heeft een foutloze verzekering afgesloten die de eventuele schade dekt die zou voorvloeien uit dit onderzoek.  U of uw rechthebbenden kunnen hiervoor op elk ogenblik deze verzekeraar rechtstreeks dagvaarden.

Contact

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met de onderzoekers:

Dr. K. Van Malderen en Prof. dr. H. De Schepper (via 03/821.33.24 of gastroenterologie@uza.be)

Bedankt

Graag op de hoogte blijven van nieuwe artikels of vorderingen rond het thema IBS (prikkelbare darmsyndroom). Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Logo IBS Belgium zonder achtergrond