Uitleg laag FODMAP dieet: diëtiste, app of folder?

Picture of Sébastien Kindt
Sébastien Kindt
Samenvatting
In deze studie werd onderzocht wat de beste resultaten geeft bij opstarten van een FODMAP dieet: diëtiste, app of gebruik van een folder.
Inhoud

Wat is het laag FODMAP dieet?

Het laag FODMAP dieet wordt vaak voorgeschreven bij patiënten met het prikkelbare darmsyndroom (PDS). Hoewel deze niet aan de basis liggen van prikkelbare darm, kan inname ervan tot klachten leiden bij patiënten. Tijdens het dieet worden gedurende enkele weken heel strikt bepaalde groepen van voedingsmiddelen (zogenaamde FODMAPs) vermeden. Nadien worden bij goed effect op de klachten de afzonderlijke FODMAPs opnieuw ingevoerd om na te gaan welke best geweerd blijven.

Het laag FODMAP dieet kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Er bestaan brochures die samenvatten wat niet of wel mag gegeten worden, en eventueel recepten aanbieden. Dit kan ook via apps. Tenslotte geldt uitleg van het dieet via een diëtiste als de standaard.

De studie

De studie van Dimidi ging na welk van deze vormen van uitleg over het laag FODMAP dieet (brochure, app of diëtiste) voor de patiënten de beste symptoomcontrole bood. Eénenvijftig patiënten deden mee in de studie. Naast patiënten met prikkelbare darm, werden ook patiënten met abdominale opzetting en aanhoudende diarree zonder buikpijn ingedeeld.

De patiënten gaven aan in welke mate ze liever een andere methode van uitleg hadden gewenst, en in welke mate ze verbetering ervaarden in hun klachten.

De resultaten

Patiënten die uitleg kregen van een diëtiste gaven aan beter inzicht te hebben in het dieet dan patiënten die enkel een brochure kregen. Ze gaven ook vaker aan dat ze deze vorm van uitleg over het dieet zouden aanbevelen aan familie.

Ook waren er meer patiënten die een duidelijke verbetering van de symptomen ervaarden na uitleg van een diëtiste dan bij gebruik van een brochure alleen. Er was een verschil tussen uitleg van een diëtiste en gebruik van een app, maar deze was, statistisch gezien, niet significant zodat er tussen deze twee vormen van uitleg over het laag FODMAP dieet geen conclusie kan worden getrokken.

Betekenis

Uit deze studie blijkt dat de beste resultaten worden bereikt wanneer het laag FODMAP dieet toegelicht wordt via een diëtiste dan wanneer de patiënt zijn/ haar weg zelf moet zoeken door middel van een brochure. In welke mate een app het doet ten opzichte van een consultatie bij een diëtiste vereist verder onderzoek.

Bron

Dimidi E, McArthur AJ, White R, Whelan K, Lomer MCE. Optimizing educational methods for the low FODMAP diet in disorders of gut-brain interaction: A feasibility randomized controlled trial. (2023) Neurogastroenteroly and Motility

Bedankt

Graag op de hoogte blijven van nieuwe artikels of vorderingen rond het thema IBS (prikkelbare darmsyndroom). Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Logo IBS Belgium zonder achtergrond