Resultaten zelftest IBS Belgium

Achtergrond

Begin maart 2021 presenteerden we op het Belgische congres voor maag-, darm- en leverziekten tussentijdse resultaten van onze zelftest. We deden de analyse van deze resultaten in november 2020.

Zelftest IBS Belgium

Hier op de website kan iedereen die wil een zelftest invullen. In deze zelftest bevragen we de Rome IV criteria voor het prikkelbare darmsyndroom (PDS) en alarmsymptomen. Aan het begin van de zelftest vragen we toestemming om deze gegevens, anoniem, te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Rome IV criteria prikkelbare darmsyndroom

383 bezoekers vulden de zelftest in en gaven toestemming om de resultaten te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Van deze bezoekers vervulde 67,1% de Rome IV criteria voor het prikkelbare darmsyndroom. Wanneer iemand niet aan de Rome IV criteria voldeed dan was dit meestal omdat hij of zij symptomen had die minder dan 6 maanden duurden.

Subtypes op basis van dominant stoelgangspatroon

Op basis van de meest voorkomende stoelgangsconsistentie kunnen we PDS onderverdelen in verschillende subtypes. Constipatie, diarree of een combinatie van beiden. Wanneer we kijken naar het stoelgangspatroon van onze bezoekers dan heeft de meerderheid (46,1%) een gemixt subtype. Dit wordt gevolgd door het diarree subtype (38,1%) en constipatie subtype (12,1%). Een minderheid (3,5%) viel in geen enkele categorie.

Subtypes
Gemixt subtype 46.1%
Subtypes
Diarree subtype 38.1%
Subtypes
Constipatie subtype 12.1%
Subtypes
Constipatie subtype 3.5%

Alarmsymptomen

Bijna de helft (41,5%) van de deelnemers had minstens één alarmsymptoom. Het meest voorkomende alarmsymptoom was de aanwezigheid van dikke darmkanker in de familie (18,3%). Gevolgd door onverklaard gewichtsverlies (14,1%), bloed in de stoelgang (12,5%), ouder dan 50 jaar bij de start van de klachten (7,0%) en onverklaarde koorts (4,4%).

Wat brengt de toekomst?

De zelftest zal steeds beschikbaar blijven voor bezoekers die deze willen invullen. Begin maart 2021 zitten we reeds aan 670 bezoekers die de zelftest hebben ingevuld.

Bron

Belgian week of gastroenterology 2021

Meer artikels

Infodag

Deelnemen aan onze infodag is gratis, maar omwille van COVID-19 vragen we wel om in te schrijven. Indien de inschrijvingen volzet zijn zal je op een reservelijst terecht komen.

Kan je toch niet komen of ben je ziek? Laat dit dan op tijd weten zodat andere personen de kans krijgen om te komen.

Vul het formulier hieronder in om je in te schrijven voor onze infodag op 16 oktober. Laat weten met hoeveel personen je zal langs komen zodat we lunch kunnen voorzien.