Hoe werken laxeermiddelen

Wat zijn laxeermiddelen

Laxeermiddelen zijn een groep van medicatie die worden voorgeschreven wanneer een persoon geconstipeerd is. Grofweg kunnen we laxeermiddelen onderverdelen in vijf groepen. De belangrijkste bijwerkingen van de meeste laxeermiddelen zijn winderigheid en darmkrampen.

Zwelmiddelen

Zwelmiddelen verhogen het volume van de stoelgang waardoor de dikke darm wordt gestimuleerd om te bewegen. Extra vezels in de voeding hebben hetzelfde effect. Zwelmiddelen worden soms ook gegeven bij diarree met het doel de stoelgang vaster te maken. Bijvoorbeeld: isphagula, plantago, lijnzaad.

Osmotische laxeermiddelen

Wanneer zwelmiddelen onvoldoende werken dan kan een osmotisch laxeermiddel geprobeerd worden. Osmotisch betekent dat water uit de darmwand wordt getrokken, hierdoor wordt de stoelgang zachter en neemt het volume toe. Bijvoorbeeld, producten gebaseerd op macrogol of PEG.

Contact laxeermiddelen

Wanneer ook osmotische laxeermiddelen niet meer werken dan kunnen contact laxeermiddelen ingenomen worden. Deze stimuleren de bewegingen van de darm en zorgen ervoor dat de darmwand actief vocht gaat produceren. Deze soort laxeermiddelen zorgen voor meer darmkrampen dan de vorige twee soorten en het wordt afgeraden om deze producten langdurig te gebruiken. Deze 2 factoren zorgen ervoor dat contactlaxeermiddelen minder geschikt zijn als behandeling bij prikkelbare darmsyndroom.

Andere medicatie

Tenslotte zijn er nog twee nieuwere producten. Prucalopride of Resolor® bindt op bepaalde receptoren in de darm waardoor deze gestimuleerd wordt om extra te bewegen. Linaclotide of Constella® lijkt qua structuur op bepaalde bacteriële enterotoxines. Dit zijn stofjes die sommige bacteriën produceren en die een laxerend effect hebben. Het grote nadeel van deze twee producten is hun kostprijs, hierdoor is dit niet voor iedereen haalbaar.

Lavementen

Wanneer geen enkel medicijn het gewenste effect heeft dan kan er worden over gegaan tot lavementen. Bij een lavement wordt via de anus een substantie in de darm gebracht om deze leeg te maken. Een eerste voorbeeld zijn rectale laxeermiddelen zoals glycerine suppo’s, Microlax® en Cleen®. Deze werken lokaal osmotisch (trekken vocht aan), maken de stoelgang zachter en stimuleren het laatste stuk van de darm. Een tweede voorbeeld zijn de echte waterlavementen. Hierbij wordt de darm “gespoeld” met behulp van water dat via de anus wordt ingebracht.

Ten tweede kan je tabletten nemen met het lactase enzym wanneer je zuivel eet. Het lactase enzym uit de tabletten zal het lactose in de voeding voor jou verteren. Belangrijk is dat je geen te streng dieet volgt, want dan kan je voedingstekorten ontwikkelen. Als je twijfelt kan je beter een arts of diëtist raadplegen.

Infodag

Deelnemen aan onze infodag is gratis, maar omwille van COVID-19 vragen we wel om in te schrijven. Indien de inschrijvingen volzet zijn zal je op een reservelijst terecht komen.

Kan je toch niet komen of ben je ziek? Laat dit dan op tijd weten zodat andere personen de kans krijgen om te komen.

Vul het formulier hieronder in om je in te schrijven voor onze infodag op 16 oktober. Laat weten met hoeveel personen je zal langs komen zodat we lunch kunnen voorzien.