Wat is de rol van inflammatie?

Picture of Sara Nullens
Sara Nullens
Samenvatting
De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de rol van inflammatie of ontsteking op microscopisch vlak bij PDS.
Inhoud

“Geen afwijkingen” versus “afwijkingen op microscopisch vlak”

Je leest wel eens dat de diagnose van PDS enkel kan gesteld worden wanneer “alle onderzoeken normaal en geruststellend zijn”. Er is dan géén ontsteking (ook wel ‘inflammatie’ of steriele ontsteking) aanwezig in het bloed of in darmbiopsies. Van die stelling is men de laatste jaren aan het terugkomen. Zo kan men wel degelijk afwijkingen terugvinden op microscopisch vlak in darmbiopsies van PDS-patiënten: men ziet een toename van bepaalde ontstekingscellen, en er zijn hogere spiegels aan inflammatoire cytokines (stoffen die functioneren als boodschapper tussen de verschillende cellen in het lichaam en de ontstekingsreactie doen toenemen) aanwezig. Bovendien ziet men discrete afwijkingen aan de barrièrefunctie van het darmslijmvlies, wat in de volksmond ook wel gekend staat als een lekkende darm of leaky gut syndrome. Ook bij studenten ziet men vlak voor een stresserend examen dat deze barrièrefunctie aangetast is!

De rol van de mestcel onstekingscellen in PDS

Een immuuncel die blijft terugkomen in het PDS-gebeuren is de mestcel. Deze cel zal door vrijstelling van cytokines enerzijds andere ontstekingscellen aantrekken, en anderzijds de pijnvezels van de darm activeren en hierdoor de transit versnellen en leiden tot meer watersecretie in de darm: de patiënt ontwikkelt buikpijn en diarree. De mestcel is eveneens één van de belangrijkste spelers binnen de allergologie: het is deze cel die na vrijstelling van zijn stoffen verantwoordelijk is voor jeukende ogen, neusloop, en voor de meer ernstige symptomen (zwelling van de keel en een moeilijke ademhaling) tijdens een allergische reactie.

Lees hier meer over onze studie naar de rol van mestcellen in PDS.

Een allergiepilletje voor buikpijn?!

Binnen de allergologie zijn er verschillende medicamenten (antihistaminica) ontwikkeld dewelke deze mestcellen gaan onderdrukken – de meest gekende zijn ebastine (Estivan) en cetirizine (Zyrtec). Verschillende dierproeven en studies in mensen toonden reeds aan dat ook bij post-infectieuze prikkelbare darm (blijvende last en diarree na een doorgemaakte maag-darmontsteking) antihistaminica de klachten van diarree en pijn significant verbeterden. Het kan dus goed zijn dat de gastro-enteroloog een allergiepilletje voorschrijft voor je PDS!

Aanpakken van de barrièrefunctie

Verschillende producten spitsen zich toe op de eerder genoemde lekkende darm of leaky gut. De meest gekende zijn Gelsectan en Tasectan. Beide producten leggen enerzijds een beschermende film op het darmslijmvlies om de barrière te verbeteren, en bevatten anderzijds een ontstekingsremmende component dewelke de inflammatie gaat tegenwerken. Van beide producten zijn er zeker goede resultaten binnen specifieke patiëntengroepen, maar niet elke patiënt ervaart hier voldoende beterschap mee.

Bedankt

Graag op de hoogte blijven van nieuwe artikels of vorderingen rond het thema IBS (prikkelbare darmsyndroom). Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Logo IBS Belgium zonder achtergrond