Disclaimer

Inhoudsdisclaimer

IBS Belgium besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan IBS Belgium niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie altijd volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. IBS Belgium kan, waar nodig, eenzijdig informatie aanpassen en updaten..

Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal IBS Belgium al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website: info@ibsbelgium.be. IBS Belgium spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. IBS Belgium kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

IBS Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op jouw computersysteem. In geval van medische problemen of vragen raadt IBS Belgium aan om steeds een arts te raadplegen.

Auteursrechten

Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van IBS Belgium. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan IBS Belgium de houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

Door bezoekers van de website van IBS Belgium ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook-berichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door IBS Belgium worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van de website van IBS Belgium maar worden steeds voorafgaandelijk geanonimiseerd.

IBS Belgium staat niet in voor de door jou opgegeven informatie op Facebook.  Stellingen die blijken uit Facebookberichtgeving kunnen worden besproken op onze site maar worden nooit gelinkt aan jouw identiteitsgegevens.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website word je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. IBS Belgium beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je ter informatie en voor jouw gebruiksgemak aangeboden. IBS Belgium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring informeert IBS Belgium je over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaat. Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij, de wet- en regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt IBS Belgium zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. IBS Belgium raadt je dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Zelftest prikkelbare darmsyndrom

Jouw persoonsgegevens (jouw naam, e-mailadres en de door jou opgegeven medische informatie) worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering. De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. Meer specifiek wordt hier verwezen naar de resultaten van de online zelftest “prikkelbare darmsyndroom”.  De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling, nl. jou op de hoogte te brengen van de resultaten van deze zelftest.

IBS Belgium geeft jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en de door jou opgegegeven medische informatie) nooit door aan derden en treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. IBS Belgium bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig. Jouw e-mailadres wordt verwijderd van zodra IBS Belgium jou op de hoogte heeft gesteld van de resultaten van de zelftest. In de toekomst ambieert IBS Belgium om de zelftest volledig te automatiseren waardoor je je mailadres niet langer moet opgeven om de resultaten van de zelftest te ontvangen.

Nieuwsbrief

Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je expliciete toestemming (opt-in) om deze gegevens te verwerken. Jouw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering. De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienst online te verlenen. Meer specifiek wordt hier verwezen naar de nieuwsbrief. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling, nl. jou op de hoogte te brengen van het laatste nieuws door middel van de nieuwsbrief.

IBS Belgium geeft jouw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) nooit door aan derden en treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. IBS Belgium bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig. Je hebt steeds recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kan ook de verbetering, verwijdering of beperking ervan aanvragen. Elke mail die je ontvangt zal steeds een uitschrijflink bevatten. Merk je dat dit niet het geval is, laat het ons dan weten op info@ibsbelgium.org.

Bedankt

Graag op de hoogte blijven van nieuwe artikels of vorderingen rond het thema IBS (prikkelbare darmsyndroom). Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief

Logo IBS Belgium zonder achtergrond